Politika korišćenja

 
 
 

Molimo da se pre kupovine na sajtu www.fratelli.rs upoznate sa ovom Politikom korišćenja. Nastavkom korišćenja ovog sajta i naročito naručivanjem proizvoda preko istog smatra se da ste saglasni sa Politikom korišćenja.

Sajt www.fratelli.rs za svrhu onlajn prodaje koristi društvo Bodax  d.o.o., Uzun Mirkova 4, Beograd. Proizvodi na sajtu www.fratelli.rs su isključivo namenjeni prodaji na teritoriji Republike Srbije i ne šalju se u inostranstvo. Cena proizvoda je iskazana u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om. Troškovi dostave su uključeni u prikazanu cenu.

Dostupnost proizvoda se prikazuje u odnosu na stanje na lageru prema poslednjim dostupnim informacijama, koje se blagovremeno ažuriraju. 

Kupovina preko sajta će biti zaključena tek nakon što naručilac dobije potvrdu o uspešnoj kupovini putem SMS-a, mejla, telefonskim pozivom ili na drugi način. Ukoliko ne dobijete takvu potvrdu u roku od 24h molim obratite se našoj tehničkoj podršci na office@bodax.rs . Klikom na dugme „Pošalji“, nakon odabira proizvoda, korisnik se obavezuje da proizvode koje je poručio primi na naznačenu adresu i plati. U slučaju da iz bilo kojih razloga nakon slanja potvrde o uspešnoj kupovini Bodax d.o.o. ipak ne bude u mogućnosti da naručeni proizvod dostavi kupcu, Bodax d.o.o zadržava pravo da jednostrano odustane od slanja takve porudžbine ili njenog dela, uz obaveštavanje kupca o tome u najkraćem mogućem vremenu. 

Bodax d.o.o ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa www.fratelli.rs na svoj sopstveni rizik. Bodax d.o.o ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja www.fratelli.rs;

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.fratelli.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Bodax d.o.o saglasnosti, Bodax d.o.o će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu.

Bodax d.o.o zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.fratelli.rs, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

Bodax d.o.o zadržava pravo da na www.fratelli.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Bodax d.o.o nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Bodax d.o.o poštuje privatnost posetilaca www.fratelli.rs, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.fratelli.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom i Obaveštenjem o privatnosti;

HVALA!

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime Bodax d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Bodax d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

 

Povraćaj sredstava

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Bodax d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

 

Politika reklamacija

Postupak reklamacije se pokreće na zahtev kupca telefonskim putem   i/ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu office@bodax.rs

Prilikom reklamacije, kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da saopšti/dostavi prodavcu sledeće podatke: ime, prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail) i račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) spornog proizvoda.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ovim putem kupac (podnosilac reklamacije) se obaveštava da ovlašćeno lice prodavca upisuje u evidenciju primljenih reklamacija i obrađuje podatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u navedenu evidenciju i reklamacije, i to: ime i prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail), kao i da saopštavanjem/dostavljanjem traženih podataka kupac daje punovažan pristanak za obradu pomenutih podataka o ličnosti u svrhu reklamacije.

Kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da vrati/pošalje predmet reklamacije prodavcu, o sopstvenom trošku, na sledeću adresu: Bodax doo, Uzun Mirkova 4, Beograd. Najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i predmeta reklamacije, prodavac će elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obrazložiti svoj odgovor. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca može biti pozitivan (reklamacija se prihvata) ili negativan (reklamacija se odbija). U svakom slučaju, odgovor mora da sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o iznetom zahtevu kupca, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvaćena. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost o tome. Prodavac je dužan ovo da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Dostava robe i eventualna ograničenja

Isporuka proizvoda vrši se na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom D Express. Planirani rok isporuke je 2-3 radna dana. 

Termini isporuke zavise od doba dana kada je  poručuna, kao I od dana u nedelji. Ukoliko se radi o području u kojem se prijem pošiljke odvija samo određenim danima u nedelji, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o terminu isporuke nakon prijema porudžbine. Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja), dostava se vrši na način kao da je primljena prvog radnog dana nakon vikenda. Isporuka se ne vrši nedeljom i praznicima koji su neradni dani.

Isporuka je besplatna za porudžbine u iznosu preko 3.000 dinara.

Ukoliko je iznos porudžbine ispod 3.000 dinara, na iznos porudžbine obračunava se dodatnih 250,0  dinara, kao naknada za troškove isporuke.

 

Osnovni podaci o firmi

  • pun naziv pravnog subjekta – BODAX PREDUZEĆE ZA IZVOZ I UVOZ DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  • adresa -  Uzun Mirkova 4
  • delatnost i šifra delatnosti – 4642 - Trgovina na veliko odećom i obućom
  • matični broj – 06008895
  • poreski broj – 101713484
  • web adresa – www.fratelli.rs
  • kontakt telefon – +381(0)62 88 40 899
  • kontakt e-mail – office@bodax.rs
vrh strane